Friday, 4 May 2018

Měsíc kvetení

Milí čtenáři,

říká vám něco jméno Bloom?

Zdroj: Twitter
Dobrá, Orlanda zná asi hodně lidí, ale co takhle Benjamina?
Zdroj: oaks.nvg.org
Ten druhý není takový švihák, ale jako lidem, kteří se nějak pohybujeme kolem školy (nebo někdy i uvnitř), by nám měl být stejně známý. Proč? Protože je autorem základů mastery learningu a šesti stupňů učebních cílů.

V měsíci květnu oceníme zejména články věnované libovolnému z těchto pánů, nebo kohokoli jiného, jehož jméno se nějak týká kvetení v libovolném jazyce. Jako vždy platí, že publikované články si vyslouží jedničku z češtiny (platí pro žáky a studenty EDUCAnet ČB).

Příjemné květnové čtení, maturování i jiné činnosti přeje

Matěj Bína
Šéfredaktor

No comments:

Post a Comment